PINYIN

zhào

DEFINITION
  • omen
  • to foretell
  • million
  • mega-
  • trillion
  • tera-
EXAMPLE
兆头 / zhào tou
omen / portent / sign