PINYIN

xiè

 

DEFINITION
  • appliance
  • tool
  • weapon
  • shackles
EXAMPLE
机械 / jī xiè
machine / machinery / mechanical / scheming