PINYIN

xiào

DEFINITION
  • to hiss
  • to whistle
EXAMPLE
呼啸 / hū xiào
to whistle / to scream / to whiz