PINYIN

xiǎn

DEFINITION
  • danger
  • dangerous
  • rugged
EXAMPLE
危险 / wēi xiǎn
danger / dangerous