Download Page for Vietnamese-Mandarin Corner

Bạn chỉ cần trả tiền một lần - sử dụng trọn đời. Để tải được các nội dung sẽ có trong tương lai của chúng tôi, chỉ cần lưu đánh dấu lại trang tải xuống này và thỉnh thoảng làm mới nó để xem các nội dung được cập nhật mới nhất.

Các video học tiếng Trung

100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)

100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)

100 Mẫu Câu Để Bắt Đầu Cuộc Trò Chuyện Giao Tiếp Bằng Tiếng Trung

• Video - 100 Mẫu Câu Để Bắt Đầu Cuộc Trò Chuyện Giao Tiếp Bằng Tiếng Trung
• Audio - 100 Mẫu Câu Để Bắt Đầu Cuộc Trò Chuyện Giao Tiếp Bằng Tiếng Trung
• PDF - 100 Mẫu Câu Để Bắt Đầu Cuộc Trò Chuyện Giao Tiếp Bằng Tiếng Trung

42 mẫu câu thiết yếu

• Video - 42 mẫu câu thiết yếu
• Audio - 42 mẫu câu thiết yếu
• PDF - 42 mẫu câu thiết yếu

50 Giới Từ Trong Tiếng Trung Nhất Định Phải Biết – Kèm Ví Dụ

• Video - 50 Giới Từ Trong Tiếng Trung Nhất Định Phải Biết – Kèm Ví Dụ
• Audio - 50 Giới Từ Trong Tiếng Trung Nhất Định Phải Biết - Kèm Ví Dụ
• PDF - 50 Giới Từ Trong Tiếng Trung Nhất Định Phải Biết - Kèm Ví Dụ

50 Mẫu Câu Trả Lời Trong Tiếng Trung Nghe Như Người Bản Xứ

• Video - 50 Mẫu Câu Trả Lời Trong Tiếng Trung Nghe Như Người Bản Xứ
• Audio - 50 Mẫu Câu Trả Lời Trong Tiếng Trung Nghe Như Người Bản Xứ
• PDF - 50 Mẫu Câu Trả Lời Trong Tiếng Trung Nghe Như Người Bản Xứ

DŨNG CẢM LÊN TIẾNG - Học tiếng Trung qua câu chuyện tốc độ chậm

• Video - DŨNG CẢM LÊN TIẾNG
• Audio - DŨNG CẢM LÊN TIẾNG
• PDF - DŨNG CẢM LÊN TIẾNG

Giữ Sĩ Diện - Học tiếng Trung qua câu chuyện tốc độ chậm

• Video - Giữ Sĩ Diện
• Audio - Giữ Sĩ Diện
• PDF - Giữ Sĩ Diện

50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ

• Video - 50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ
• Audio - 50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ
• PDF - 50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ

Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Công Nhân Tại Một Nhà Máy Ở Trung

• Video - Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Công Nhân Tại Một Nhà Máy Ở Trung
• Audio - Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Công Nhân Tại Một Nhà Máy Ở Trung
• PDF - Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Công Nhân Tại Một Nhà Máy Ở Trung

Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Trong Cửa Hàng Bán Quần Áo

• Video - Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Trong Cửa Hàng Bán Quần Áo
• Audio - Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Trong Cửa Hàng Bán Quần Áo
• PDF - Cuộc Sống Của Mình Khi Làm Trong Cửa Hàng Bán Quần Áo

Một Năm Sống Ở Vùng Quê Trung Quốc

• Video - Một Năm Sống Ở Vùng Quê Trung Quốc
• Audio - Một Năm Sống Ở Vùng Quê Trung Quốc
• PDF - Một Năm Sống Ở Vùng Quê Trung Quốc

Lạc Lõng Trong Thành Phố

• Video - Lạc Lõng Trong Thành Phố
• Audio - Lạc Lõng Trong Thành Phố
• PDF - Lạc Lõng Trong Thành Phố

Bắt Đầu Cuộc Sống Mới... Thâm Quyến, Trung Quốc!

• Video - Bắt Đầu Cuộc Sống Mới... Thâm Quyến, Trung Quốc!
• Audio - Bắt Đầu Cuộc Sống Mới... Thâm Quyến, Trung Quốc!
• PDF - Bắt Đầu Cuộc Sống Mới... Thâm Quyến, Trung Quốc!

Mình Đã Từ Một Trợ Giảng Tiếng Anh Trở Thành Một YouTube Như Thế Nào?

• Video - Mình Đã Từ Một Trợ Giảng Tiếng Anh Trở Thành Một YouTube Như Thế Nào?
• Audio - Mình Đã Từ Một Trợ Giảng Tiếng Anh Trở Thành Một YouTube Như Thế Nào?
• PDF - Mình Đã Từ Một Trợ Giảng Tiếng Anh Trở Thành Một YouTube Như Thế Nào?

30 Mẫu Câu Bày Tỏ Tâm Trạng, Cảm Xúc Trong Tiếng Trung

• Video - 30 Mẫu Câu Bày Tỏ Tâm Trạng, Cảm Xúc Trong Tiếng Trung
• Audio - 30 Mẫu Câu Bày Tỏ Tâm Trạng, Cảm Xúc Trong Tiếng Trung
• PDF - 30 Mẫu Câu Bày Tỏ Tâm Trạng, Cảm Xúc Trong Tiếng Trung

30 Mẫu Câu Miêu Tả Tính Cách Trong Tiếng

• Video - 30 Mẫu Câu Miêu Tả Tính Cách Trong Tiếng
• Audio - 30 Mẫu Câu Miêu Tả Tính Cách Trong Tiếng
• PDF - 30 Mẫu Câu Miêu Tả Tính Cách Trong Tiếng

50 Mẫu Câu Miêu Tả Triệu Chứng Và Bệnh Trong Tiếng

• Video - 50 Mẫu Câu Miêu Tả Triệu Chứng Và Bệnh Trong Tiếng
• Audio - 50 Mẫu Câu Miêu Tả Triệu Chứng Và Bệnh Trong Tiếng
• PDF - 50 Mẫu Câu Miêu Tả Triệu Chứng Và Bệnh Trong Tiếng

35 Câu Miêu Tả Đồ Dùng Trong Văn Phòng Bằng Tiếng Trung

• Video - 35 Câu Miêu Tả Đồ Dùng Trong Văn Phòng Bằng Tiếng Trung
• Audio - 35 Câu Miêu Tả Đồ Dùng Trong Văn Phòng Bằng Tiếng Trung
• PDF - 35 Câu Miêu Tả Đồ Dùng Trong Văn Phòng Bằng Tiếng Trung

30 Mẫu Câu Miêu Tả Vật Dụng Trong Phòng Ngủ Bằng Tiếng Trung

• Video - 30 Mẫu Câu Miêu Tả Vật Dụng Trong Phòng Ngủ Bằng Tiếng Trung
• Audio - 30 Mẫu Câu Miêu Tả Vật Dụng Trong Phòng Ngủ Bằng Tiếng Trung
• PDF - 30 Mẫu Câu Miêu Tả Vật Dụng Trong Phòng Ngủ Bằng Tiếng Trung

50 Mẫu Câu Bắt Đầu Một Cuộc Trò Chuyện Thân Mật Trong Tiếng

• Video - 50 Mẫu Câu Bắt Đầu Một Cuộc Trò Chuyện Thân Mật Trong Tiếng
• Audio - 50 Mẫu Câu Bắt Đầu Một Cuộc Trò Chuyện Thân Mật Trong Tiếng
• PDF - 50 Mẫu Câu Bắt Đầu Một Cuộc Trò Chuyện Thân Mật Trong Tiếng

50 Mẫu Câu Về Ăn Uống Và Đi Lại Ở Trung Quốc

• Video - 50 Mẫu Câu Về Ăn Uống Và Đi Lại Ở Trung Quốc
• Audio - 50 Mẫu Câu Về Ăn Uống Và Đi Lại Ở Trung Quốc
• PDF - 50 Mẫu Câu Về Ăn Uống Và Đi Lại Ở Trung Quốc

HSK 1 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 1 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 1 Toàn bộ bài học về từ vựng kèm 150 câu mẫu
• PDF - HSK 1 Toàn bộ bài học về từ vựng kèm 150 câu mẫu

HSK 2 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 2 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 2 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• PDF - HSK 2 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

HSK 3 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 3 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 3 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• PDF - HSK 3 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• PDF - HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT

• Video - HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT
• Audio - HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT
• PDF - HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT

HSK 5 - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)

• Video - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)
• Audio - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)
• PDF - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)

HSK 5 - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)

• Video - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)
• Audio - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)
• PDF - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600 - Video #6

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600 - Video #6
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700 - Video #7

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700 - Video #7
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800 - Video #8

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800 - Video #8
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900 - Video #9

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900 - Video #9
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 901-1000 - Video #10

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 901-1000 - Video #10
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 901 – 1000
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 901 – 1000

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1001-1100 - Video #11

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1001-1100 - Video #11
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1001 – 1100
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1001 – 1100

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1101-1200 - Video #12

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1101-1200 - Video #12
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1101–1200
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1101–1200

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1201-1300 - Video #13

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1201-1300 - Video #13
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1201–1300
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1201–1300

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1301-1400 - Video #14

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1301-1400 - Video #14
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1301–1400
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1301–1400

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1401-1500 - Video #15

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1401-1500 - Video #15
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1401–1500
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1401–1500

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1501-1600 - Video #16

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1501-1600 - Video #16
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1501–1600
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1501–1600

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1601-1700 - Video #17

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1601-1700 - Video #17
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1601–1700
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1601–1700

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1701-1800 - Video #18

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1701-1800 - Video #18
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1701–1800
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1701–1800

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1801-1900 - Video #19

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1801-1900 - Video #19
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1801–1900
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1801–1900

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1901-2000 - Video #20

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1901-2000 - Video #20
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1901–2000
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1901–2000

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2001-2100 - Video #21

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2001-2100 - Video #21
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2001–2100
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2001–2100

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2101-2200 - Video #22

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2101-2200 - Video #22
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2101–2200
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2101–2200

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2201-2300 - Video #23

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2201-2300 - Video #23
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2201–2300
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2201–2300

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2301-2400 - Video #24

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2301-2400 - Video #24
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2301–2400
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2301–2400

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2401-2500 - Video #25

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 2401-2500 - Video #25
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2401–2500
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 2401–2500

Các video hội thoại tiếng Trung thực tế

Căn hộ của mình ở Trung Quốc

• Video - Căn hộ của mình ở Trung Quốc
• Audio - Căn hộ của mình ở Trung Quốc
• PDF - Căn hộ của mình ở Trung Quốc

Một vòng quanh Hong Kong

• Video - Một vòng quanh Hong Kong
• Audio - Căn hộ của mình ở Trung Quốc
• PDF - Căn hộ của mình ở Trung Quốc

Đạp xe xuống phố

• Video - Đạp xe xuống phố
• Audio - Đạp xe xuống phố

• PDF - Đạp xe xuống phố

Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?

• Video - Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?
• Audio - Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?

• PDF - Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?

Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc

• Video - Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc
• Audio - Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc
• PDF - Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc

Dạo Một Vòng Quanh Macao

• Video - Dạo Một Vòng Quanh Macao
• Audio - Dạo một vòng quanh Macao
• PDF - Dạo một vòng quanh Macao

Dạo Quanh Vùng Quê ở Trung Quốc

• Video - Dạo quanh vùng quê ở Trung Quốc
• Audio - Dạo quanh vùng quê ở Trung Quốc
• PDF - Dạo quanh vùng quê ở Trung Quốc

Đi Dạo Dưới Mưa

• Video - Đi Dạo Dưới Mưa
• Audio - Đi Dạo Dưới Mưa
• PDF - Đi Dạo Dưới Mưa

Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê

• Video - Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê
• Audio - Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê
• PDF - Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê

Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc

• Video - Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc
• Audio - Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc
• PDF - Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc

Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình

• Video - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình
• Audio - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình
• PDF - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình

Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc

• Video - Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc
• Audio - Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc
• PDF - Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc

Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão

• Video - Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão
• Audio - Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão
• PDF - Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão

Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào?

• Video - Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào?
• Audio - Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào
• PDF - Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào

Con Gái Trung Quốc Sẽ Làm Gì Nếu Bắt Gặp Chàng Trai Của Mình Ngoại Tình?

• Video - Con Gái Trung Quốc Sẽ Làm Gì Nếu Bắt Gặp Chàng Trai Của Mình Ngoại Tình?
• Audio - Con Gái Trung Quốc Sẽ Làm Gì Nếu Bắt Gặp Chàng Trai Của Mình Ngoại Tình?
• PDF - Con Gái Trung Quốc Sẽ Làm Gì Nếu Bắt Gặp Chàng Trai Của Mình Ngoại Tình?

Con Trai Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Gái Trung Quốc?

• Video - Con Trai Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Gái Trung Quốc?
• Audio - Con Trai Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Gái Trung Quốc?
• PDF - Con Trai Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Gái Trung Quốc?

Con Gái Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Trai Trung Quốc?

• Video - Con Gái Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Trai Trung Quốc?
• Audio - Con Gái Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Trai Trung Quốc?
• PDF - Con Gái Trung Quốc Bóc Phốt Gì Về Con Trai Trung Quốc?