vietnamese -vietnamese supporter

Bốn phương thức an toàn để ủng hộ

1

Ủng hộ $11 USD
Quyền hội viên
Suốt đời

 

2

Ủng hộ $11 USD
Quyền hội viên
Suốt đời

 

3

70 RMB - Suốt đời

 

4

Ủng hộ $11 USD thông qua:

Ủng hộ lần đầu tiên nhất 11 USB để truy cập toàn bộ nội dung học tập. Sau đó, bạn có thể không cần chi trả thêm hoặc có thể ủng hộ thêm chỉ 5 USD.

Hội viên là học sinh Việt Nam
 
Tất cả nội dung của Mandarin Corner
 
HIỆN CÓTRONG TƯƠNG LAI
 
Trở thành hội viên là học sinh Việt Nam:
 
Chỉ với MỘT LẦN ủng hộ 11USD qua PayPal / Patreon

 

Cách thức hỗ trợ

a) Ủng hộ bằng PayPal:
b) Hoặc bẳng:

WeChat
Alipay
Patreon

Sử dụng PATREON để gửi khoản tiền hỗ trợ QUỐC TẾ bằng THẺ TÍN DỤNG

Học sinh Việt Nam là hội viên có thể:
 
1)Tải xuống bản PDF của các video trên trang Mandarin Corner – Tiếng Việt
 
2)Tải xuống tất cả audio trên trang Mandarin Corner – Tiếng Việt
 
để nghe ngoại tuyến

  • nghe trong khi đi bus, đi tàu hoặc đạp xe
  • nghe khi đi bộ, tập thể dục, ăn uống, làm việc

 
3)Tải xuống toàn bộ video trên trang Mandarin Corner – Tiếng Việt


 
THÊM NỮA?

Quyền truy cập TẤT CẢ nội dung VIP trên mandarincorner.org,
 
BAO GỒM nội dung tiếng Việt của Mandarin Corner,
 
Chỉ với MỘT LẦN ủng hộ 30USD
 
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT!

Cách thức hỗ trợ

a) Ủng hộ bằng PayPal:
b) Hoặc Dùng:

WeChat
Alipay
Patreon

Sử dụng PATREON để gửi khoản tiền hỗ trợ QUỐC TẾ bằng THẺ TÍN DỤNG