PINYIN

chún

DEFINITION
  • lip
EXAMPLE
唇膏 / chún gāo
lipstick